Kollektiv frihet – en analys av Nordiska motståndsrörelsens försvarspolitik

SoldaterVÅR VÄG. Mikael Karlsson skriver om den åttonde punkten av Nordiska motståndsrörelsens partiprogram. 0


Att sätta hästen framför vagnen – en analys av Nordiska motståndsrörelsens invandringspolitik

nordic-framVÅR VÄG. Mikael Karlsson skriver om den första punkten av Nordiska motståndsrörelsens partiprogram. 0


Ett avväpnat folk är inte fritt

studsareVAPENFRÅGAN. Mikael Karlsson skriver här om avväpningen av laglydiga medborgare och hur möjligheten till effektivt självförsvar, och själva vapeninnehavet i sig, är direkt kopplade till övriga fri- och rättigheter. 0


Andrew Anglin trollade #BlacksOnCampus

anglin MEDIA. Andrew Anglin testade psykologiska mekanismer och mainstream-medias makt att styra befolkningens tankar och beteende. 0


Kevin MacDonalds trilogi om judendomen

kmac1IDEOLOGI. Mikael Karlsson introducerar och analyserar Kevin MacDonalds arbete om judendomen som en gruppevolutionär strategi. 0


Rasfrågans ställning bland svenskar

vof-undersökningen RASFRÅGAN. Mikael Karlsson kommenterar här VoF-undersökningen 2015 som bland annat berör uppfattningar om rasfrågan indelat efter partitillhörighet. 0


Sjukförklarad etnisk konflikt

daniel-barenboim-disease SAMHÄLLE. Varför används egentligen begreppet antisemitism och vad betyder det? Mikael Karlsson skriver om intressekonflikter som sjukförklaras. 0


Två sorters moral

right-way-wrong-way SAMHÄLLE. Moral, från latinets moralitas, handlar om att skilja på rätt och fel. Från skribentens perspektiv är två olika typer av moral intressanta. 0


Immigration eller invasion?

invällareMASSINVANDRING. Går det längre tala om immigration och invandring? Mikael Karlsson skriver om tidigare folkförflyttningar och jämför dem med dagens främlingsinvasion. 0


Det spelar ingen roll om du är rasist

debate-racism2SAMHÄLLE. Med anledning av ett antal händelser den senaste tiden finns anledning att återkomma till ämnet politisk polarisering, men nu från ett mer praktiskt perspektiv. 0