Flygbladsutdelning i Nyköping


AKTIVISM. Vid lunchtid den 20/1, samlades ett tjugotal aktivister och partimedlemmar ur Näste 1 för att genomföra en offentlig flygbladsutdelning i Nyköping. Detta skulle bli en händelserik dag fylld av polistrakasserier, politiska diskussioner och peppande Nyköpingsbor. Uppdaterad med film.
16


Aktion mot sionistmöte i Stockholm!


MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Här kommer film och en skriftlig rapport om gårdagens protestaktion som Näste 1 utförde mot sionistmötet som samlade stora delar av Sveriges politikerelit.
17


Offentlig aktivitet i Stockholm


AKTIVISM. Under lördagen den 2 december genomförde Näste 1 en aktion i Stockholms centrala delar, här följer en rapport från dagen.
13


Tumult i Uppsala


AKTIVISM. Under lördagen var Motståndsrörelsen i Uppsala för en flygbladsutdelning. Just denna utdelning blev dock lite annorlunda. Här följer en redogörelse för dagen. Uppdaterad med film.
20


Rapport från Västerås

AKTIVISM. Lördagen den 18 november anordnade Näste 1 en offentlig aktivitet i Västerås. Här följer en rapport från dagens aktiviteter. 5


Dubbelt upp i Näste 1


AKTIVISM. Lördagen den 28 oktober genomförde Nordiska motståndsrörelsens Näste 1 två offentliga aktiviteter samtidigt på olika orter. Uppdaterad med film.
6