Löpning – del 1

TRÄNING. Rune Larsson är den över 50 år gamla ultradistanslöparen som sprungit sedan tonåren. Han beslöt sig för att skriva en bok för att inspirera andra att börja löpa mer. 0


Vad bör nationalister träna?

TRÄNING. Många tränar idag för att förbättra sin hälsa och få ökad energi. Istället bör träning fokusera på att uppfylla ett eller flera mål för att öka motståndskraften mot systemet i individen och hos gruppen. 2


Min syn på droger och organiserat motstånd

DROGER. Jag försöker argumentera från vårt perspektiv varför knark och organiserat motstånd mot det här systemet är svårförenligt. 7


Tröstlösheten med att blidka dem

POLITIK. För allt svenskarna gjort för invandrargruppen, borde då inte de vörda oss svenskar för det vi gjort? Det är inte så idag, och då blir frågan varför man ska ge något till människor som inte är tacksamma? 23


Lukasjenko trollar Europa med invandring – Ylva Johansson rasande

POLITIK. Man skulle kunna tro att EU och främst Johansson själva skulle bli glada med mer invandring från Vitryssland. Istället ser EU och Johansson det som en börda trots att de talat sig varma om dennes lönsamhet och nödvändighet för Europa. 3


Överbefolkningen på jorden är det största miljöproblemet


NYA TANKEMÖNSTER. Många av världens länder är överbefolkade och dessa människor spiller nu över in i Europa. Detta är ett miljöproblem långsiktigt då vita blir straffade för att ha lyckats hålla ned sina befolkningstal.
5


Vi måste tygla oss själva för att få slut på konsumtionssamhället


NYA TANKEMÖNSTER. Dagens materialistiska synsätt är en av de allra viktigaste sakerna att bekämpa idag. I den andra artikeln tar jag upp hur materialismen förstör vår jord.
5


Materiellt välstånd förslavar dig


NYA TANKEMÖNSTER. Dagens materialistiska synsätt är ett av de allra största problemen att bekämpa idag. Jag kommer att presentera varför från två olika synsätt i två olika artiklar. Första artikeln handlar om revolution och materialism.
2


Utan rasism, inget folk


NYA TANKEMÖNSTER. Rasism är globalistens, marxistens, liberalens och universalistens fiende. Men det är en tankegång som gynnar vita.
8


Det gamla Sverige är för evigt borta – acceptera det och bygg ett nytt samhälle


NYA TANKEMÖNSTER. Nu är inte tiden att ömka för det gamla som inte går att återskapa. Ägna dig istället åt nytänk över den nödvändiga vägen mot en kollektiv nordisk framtid.
11