Judiskt inflytande – är det bra för svenskarna?

JUDEFRÅGAN. Varför blev Sverige som det blev? En genomgång om judiska attityder och de sionistiska ledarnas tankesätt och förehavanden, med fokus på åren 1961-1975. Här kommer den djupgående och sista analysen av Marcus Hansson i artikelserien ”Judisk makt i Sverige”. 0


Judiskt inflytande – är det bra för svenskarna? – sammanfattning del 9

JUDEFRÅGAN. Judarnas främjande av mångkultur och fientlighet mot nationalism för att skydda den judiska diasporan. 0


Judiskt inflytande – är det bra för svenskarna? – sammanfattning del 8

JUDEFRÅGAN. Sionisterna arbetar för att införa deras idéer hos andra judiska organisationer och en förstående Olof Palme hjälper dem i Sverige. 1


Förintelseöverlevaren Hédi Fried

”FÖRINTELSEN”. Förintelsevittnet Hédi Fried representerar de sista levande vittnena, vad står det i hennes böcker? 14


Judiskt inflytande – är det bra för svenskarna? – sammanfattning del 7

JUDEFRÅGAN. Upptakten till att Sverige antar en mångkulturell inställning. 0


Judiskt inflytande – är det bra för svenskarna? – sammanfattning del 6

JUDEFRÅGAN. Del 6 fortsätter att undersöka vad Nahum Goldmann hade för tankar och mål gällande judendom och sionism. 1


Judiskt inflytande – är det bra för svenskarna? – sammanfattning del 5

JUDEFRÅGAN. Nahum Goldmann en av det judiska folkets mest inflytelserika personer under 1900-talet.
1


Judiskt inflytande – är det bra för svenskarna? – Sammanfattning del 4

JUDEFRÅGAN. Del 4 handlar om sionistiska förehavanden i Sverige och i USA före och under andra världskriget. 1


Judiskt inflytande – är det bra för svenskarna? – sammanfattning del 3

JUDEFRÅGAN. Del 3 handlar om hur sionisterna arbetar för att skapa en judisk stat under tidsperioden från slutet av första världskriget till början av andra världskriget. 1


WE JEWS:
Who Are We
and
What Should We Do?


JUDEFRÅGAN. Rabbinen Adin Steinsaltz försöker i sin bok svara på de existentiella frågor det judiska folket står inför.
5