MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Lördagen den 2 februari samlades näste 7 för att hålla månadsmöte. I samband med detta fick övriga medlemmar ta del av årsrapporten, information om den nya strukturen i Nordiska motståndsrörelsens svenska gren och lite om det kommande kampåret. 1