Förutsättningen för nationell överlevnad

Viljan till nordisk enhet är inte ny. Snarare har den alltid funnits och tidvis fått mer genomslag för att sedan glida undan. Motståndsrörelsen ser nordisk enhet som en förutsättning för nationell överlevnad. 0


Avhumaniseringen av nationalisten

I skenet av Sverigedemokraternas intåg i riksdagen verkar pk-etablissemanget förlorat kontrollen över sig själv och sin annars så genomtänkta och samordnade medietaktik. Välregisserad och finslipad propaganda har trängts undan av flagrant hat och förvirring. 0


Inför valdagen

Motståndsrörelsens Magnus Söderman skriver inför valet nu på söndag. Med utgångspunkt från de två intervjuer som publicerats resonerar Söderman kring partierna utifrån ett nationalsocialistiskt perspektiv. Vidare tas frågan om Sverigedemokraterna upp. Förhoppningen är att detta blir en vägledning. 0


I det lilla avslöjas det stora

Här om sistens förklarade Vänsterpartiets ledare, under en utfrågning i teve, att det inte fanns några argument mot en genom lagen tvingande delning av föräldraförsäkringen. Vänsterpartiet anser att alla familjer i Sverige skall tvingas att dela lika på de 14 månader man får vara hemma med det nyfödda barnet. 0


Sent skall syndaren vakna!

Magnus Söderman skriver provocerande i denna krönika och utmanar en ”helig ko” för nationella. 0


Skilda världar

En krönika som ställer frågan om ”vanligt folk” och etablissemangets företrädare verkligen står varandra nära. 0


Burkaförbud? Nej tack!

Magnus Söderman skriver med anledning av Jan Björklunds utspel om burkaförbud i skolan och ställer frågan om ett sådant förbud verkligen är eftersträvansvärt. 0


Om presidenter och monarker

En intressant fråga ställd till Motståndsrörelsen angående vårt politiska mål; att etablera en Nordisk republik. Då denna fråga är viktig publiceras den här även som artikel. 0


Skådeplats Tranemo

Att världen är orättvis lär vi oss alla tidigt i våra liv och de flesta av oss accepterar detta naturliga tillstånd. De flesta av oss försöker även då och då göra saker och ting lite mindre orättvisa men vi vet att det är som det är. 0


Polisen igår och idag

Med anledning av det oprofessionella beteende som en polisman i Stockholm uppvisade mot en aktivist i organisationen skriver Magnus Söderman en personlig reflektion om polisen då, nu och i framtiden. 0