Svenska motståndsrörelsen kriminell?

Jesper Olsson, aktivist i Svenska motståndsrörelsen, har gjort en JO-anmälan mot Kriminalvården. Han har under sin tid i fängelse stämplats som medlem i ett ”kriminellt nätverk” och har därför behandlats hårdare än andra fångar. Detta har tidigare drabbat andra aktivister i Motståndsrörelsen, bland annat oskyldigt dömde Niklas Frost. 0


Pihlström: Bästa träningen en kombination

I helgen genomfördes vårens aktivistdagar i Stockholmstrakten. På lördagen genomförde en del av deltagarna ett fysiskt prov. Detta test har införts för att höja den fysiska nivån hos organisationens aktivister. 0


Att leva som nationalsocialist

Nationalsocialismen är det ursprungliga, naturliga och vetenskapliga sättet att tänka och se på världen. Det är både en återgång till våra förkristna förfäders sätt att tänka samt en högre insikt om vår plats i kosmos, en högre medvetenhet som vi har lyckats nå genom rasens ansamlade historiska erfarenheter och vetenskapliga upptäckter. 0


Libyen: Medias förljugna krigshets

Nyhetsrapporteringen från Libyen åskådliggör förljugenheten i vårt eget land. Varje dag sedan några veckor tillbaka matas vi av media med lögner om kriget mellan libyska regeringsstyrkor och rebeller. 0


Motståndsrörelsen 2010

2010 var främst av allt ett valår för de politiska rörelserna, såväl för de systemtrogna partierna som för det fåtal mindre partier som står i opposition till den nuvarande förstörelsepolitiken. För Motståndsrörelsen, som inte ställde upp i detta val, var det ett år av fortsatt kamp, likt tidigare år – men mycket mer intensivt. 0


Nationalsocialismen och den reaktionära nationalismen


IDEOLOGI. Den ideologiska sammanblandningen mellan nationalsocialismen å ena sidan och den ”reaktionära” nationalismen å andra sidan utgör ett av de stora problemen för nationalsocialismen och därmed för de nordiska folkens frihet och överlevnad.
1


Colin Jordan död

Den 9 april avled den nationalsocialistiske ideologen och kämpen Colin Jordan (85) i sitt hem i Harrogate, England. Han var den sista av den gamla sorten och kanske mest känd för sitt budskap om att rörelsen måste vara öppet nationalsocialistisk och att det inte finns några genvägar till seger. 0


Ödets budbärare

DET VAR TIDIG MORGON den 29 oktober 1914. Soldater och officerare från sjätte bataljonen, 16:e bayerska reservinfanteriregementet hade tagit upp positioner i ett skogsbryn i trakterna kring Ypern i Belgien. Framför dem hade brittiska infanterister grävt ner sig kring ett antal bondgårdar. Det brittiska artilleriet lade skogen under beskjutning och granat efter granat kom tjutande ner och ”splittrade träd som om de var halmstrån”. Plötsligt kom ordern om anfall. 0


Vanliga frågor

När våra aktivister är ute och säljer denna tidning på gator och torg möter de många människor som ställer frågor om vår kamp. Denna artikel tar upp några av de vanligaste frågeställningarna, både absurda sådana och mer normala. 0


Att befria sig från Sion

William L. Pierce sade om William Gayley Simpson (1892-1991) att han hade verkat som ”livskraftens sanne tjänare”. Simpson var en man som levde sitt 99 år långa liv i ett osjälviskt strävande, till en början för ”Gud” och ”mänskligheten”, senare för Rasen och dess kommande arvtagare; övermänniskan. 0