Grodan i grytan


KRÖNIKA. Jimmy Thunlind skriver här att det är dags att hoppa ur den kokande grytan.
8


Vad är fascism?


KRÖNIKA. Fascism och fascist är två begrepp som kastas runt i den politiska debatten. Jimmy Thunlind går här igenom vad fascism egentligen är och hur den skiljer sig från nationalsocialismen.
14


I folkgemenskapen är ekonomin ett medel, inte ett mål


KRÖNIKA. Jimmy Thunlind skriver i denna krönika att ekonomin i det nationalsocialistiska samhället är ett redskap som är underordnat folkgemenskapen.
0


På väg mot revolutionen!

KRÖNIKA. När systemet ser Motståndsrörelsen som en potentiell maktfaktor är det bara en tidsfråga innan också folket gör det. Jimmy Thunlind tar upp värdefulla lärdomar från förr. 0


Kalla oss aldrig högerextrema!

NMR_Logo_Ver.1IDEOLOGI. Nyblivne partimedlemmen Jimmy Thunlind skriver om nationalsocialism och ”högerextremism”. 0