Folkgemenskap i praktiken


NATIONALSOCIALISM. 
Jimmy Thunlind lyfter fram folkgemenskapen som en viktig del av vår världsåskådning, som bör påverka oss i vardagen.
2


Salomon Schulman: Antisemitismen i Sverige är ”den värsta formen av rasism historien kan uppvisa”


JUDISK MAKT.
 Salomon Schulman går till angrepp mot svenskarna i en debattartikel: ”Våra fiender finns i alla läger. Antisemitismen … gror och lever bland er ickejudar”.
13


Judar och rasfrämlingar debatterade förbud mot Nordiska motståndsrörelsen


YTTRANDEFRIHET.
 I en paneldebatt på torsdagskvällen anordnad av FN-förbundet och Uppsala universitet på temat ”Förbud mot våldsbejakande grupper?” hånade judarna Jan Scherman och Anne Ramberg Nordiska motståndsrörelsen.
18


Utveckla landsbygden nationalsocialistiskt


NATIONALSOCIALISM. Jimmy Thunlind beskriver hur utvecklingen av landsbygden i ett nationalsocialistiskt samhälle kommer att lösa dagens storstadsproblem och leda till högre livskvalitet, mer självhushållning och ansvarsfullare utnyttjande av naturresurserna.
3


Demonstrera för seger på 1 maj!


MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Jimmy Thunlind uppmanar alla att inte låta någonting hindra oss från att delta i demonstrationerna för vårt folks framtid på 1 maj.
16


Liberalism är opium för folket


VÄRLDSÅSKÅDNING. Jimmy Thunlind beskriver liberalismen som en egoistisk och destruktiv ideologi och framhåller nationalsocialismens folkgemenskap som en bättre grund att bygga ett samhälle på.
11


Sionismen – ett bedrägeri och ett hot


HISTORIA. Jimmy Thunlind granskar här sionismens historia och anspråk med utgångspunkt i judarnas heliga Tora.
5


Hermann Göring – ”Mannen av järn”


TREDJE RIKET. Jimmy Thunlind tecknar ett biografiskt porträtt av Tredje Rikets andreman, Hermann Göring, och beskriver vilka insatser han gjorde för nationalsocialismen.
14


#ViMåstePrata


SAMHÄLLE. Jimmy Thunlind kommenterar här den senaste hashtag-kampanjen som lanserats med det förmenta målet att skapa diskussioner till försvar för ”demokratin”.
3


Folket vaknar


KRÖNIKA. Jimmy Thunlind belyser och bemöter statsminister Stefan Löfvens angrepp på Nordiska motståndsrörelsen i en tidigare ouppmärksammad intervju i judisk makt-tidningen Judisk Krönika.
19