Tobias Lindberg från Informationskriget.se

FÖREDRAG. Organisationens näste fem lyckades bjuda in en produktiv opinionsbildare på ett intressant möte. 0


En blick av framtiden

FINLAND. Nordiska motståndsrörelsens framtidsdagar. 0


Från djupet av sitt hjärta

KRÖNIKA. Den svenska idyllen gör folkgemenskapen begriplig, skriver Henrik Pihlström. 0


Mötesplats Bulgarien

EUROPA. Återkoppling till landet där vi genomförde Lukov-marschen 2017. 0


”Likheterna är slående”

j_l_intervju1aINTERVJU. Författaren och filmregissören Jüri Lina jämför åsiktsförtrycket i forna Sovjetunionen och Sverige. 0


Homorörelsen måste genomskådas

kulturbolsjevism DEBATT. Hbtq-rörelsen kopplas felaktigt till begrepp som ”rättigheter” och ”utsatthet”. Det handlar om bolsjevism i ny tappning, ingenting annat. 0


”Stor skillnad från förr”

malva3 INTERVJU. Med åldern kommer vishet, berättar Tobias Malvå, när han förklarar hur han hoppade av den nationella rörelsen för att femton år senare återvända. 0


Tillbaka till verkligheten

illustration_henrik_fram KRÖNIKA. Enskilda personer kommer aldrig stå över historiens dom – såvida de inte själva varit med och skrivit densamma. 0


Mediebilden kan ge copycat-effekt

illustration_henrik_fram KRÖNIKA. Asylbränder är relativt få men uppmärksamheten kan göra att bränderna lever sitt egna liv. 0


Ett slag i luften

illustration_henrik_fram KRÖNIKA. Händelser som skoldådet i Trollhättan och bränder på asylboenden utnyttjas rutinmässigt för att befästa en politisk agenda, menar Henrik Pihlström. 0