Varför ska vi demonstrera?

DemonstrationlöpMOTSTÅND. Med anledning av Nordiska motståndsrörelsens lyckade demonstration i Borlänge den 1 maj och den kommande i Stockholm resonerar Daniel Olofsson kring varför det är viktigt med demonstrationer 0


Kejsar Nero

nero-framHISTORIA. Påsken förknippas med korsfästningen av Jesus och historiska händelser i romarriket. Men hur såg Europa egentligen ut under romartiden? Daniel Olofsson har fördjupat sig i kejsaren Nero och berättar här mer om vem han var och vad som hände under hans regeringsperiod. 0