Moderaterna under luppen


POLITIK. Högerns historia en förvandling från konservativ nationalism till liberal globalistisk kultur marxism.
0


Mångfald


KRÖNIKA. Regimen och dess kollaboratörer lurar folket med sitt prat om att de månar om mångfald, menar Christian Hamilton i denna krönika.
9


Avsaknad av politisk korrekthet (ur dagboken skrivet 2008)

pk ban
ARTIKELSERIE. Den fjärde och sista delen i Christian Hamiltons artikelserie om hans erfarenheter i olika delar av världen författades 2008 i Tunisien, där han träffade en politiskt inkorrekt tunisier som inte förstod sig på nordbornas naiva tolerans.
0


Biståndsarbete i SIDA:s regi (minnen från ungdomen)

hamilton front kollage
ARTIKELSERIE. I del 3 av 4 minns Christian Hamilton ungdomstiden då han arbetade som biståndsarbetare åt SIDA i Afrika samt tycker till om det svenska utlandsbiståndet.
0


Sista klassen i livets skola (ur dagboken våren 2008)

christian-hamilton-resa-framARTIKELSERIE. I del 2 av 4 av en artikelserie skriver Christian Hamilton om sina erfarenheter från länder i Afrika och Mellanöstern. Hur fungerar de som utgör samma befolkning som de i Rinkeby, Södertälje m.fl. orter? 0


Nationalist med en annorlunda livsföring? (utdrag ur dagboken 2007)

hamilton-segelbåt-framARTIKELSERIE. I del 1 av 4 av en artikelserie reflekterar Christian Hamilton över om man kan vara nationell men ändå ”globetrotter”. 0


De tända ljusens budskap

jesuisbruxelles2KOMMENTAR. Christian Hamilton skriver om den första (och oftast enda) reaktionen som uppstår bland de indoktrinerade massorna när något hemskt har ägt rum. Så även nu senast efter terrordådet i Bryssel. 0


180 graders sväng hos vänstern bevisar vem som styr det lägret

vietnamKRÖNIKA. På senare år har den så kallade vänstern vid varje tillfälle kommit att bekämpa USA:s och kapitalismens fiender. 0


Landet förfaller, det utbryter kaos men svenska folket reagerar inte

om_gamla_staberg
KRÖNIKA. Christian Hamilton reflekterar i den här krönikan över situationen i Sverige, vår historia och vår framtid.
0


SAAB 105 – SK60 – Flygvapnets mest seglivade plan

105 I år är det 50 år sedan ”Hundrafemman” flögs för första gången. Christian Hamilton skriver om det svenska flygvapnets stora trotjänare. 0