Angrepp mot Nationell Ungdom

Nationell Ungdoms upplysningskampanj om våldtäktsförsöket i Rydskolan i Skövde har retat delar av etablissemanget. Flera massmedier har i fördömande ordalag rapporterat om kampanjen. När Skövdepolisen på söndagen uppmärksammade affischeringen, gjordes en anmälan mot Nationell Ungdom.

Utan Nationell Ungdoms upplysningskampanj skulle inte våldtäktsförsöket på en 16-årig flicka på Rydskolan ha kommit till allmänhetens kännedom. Kampanjen har hittills skett genom omfattande affischering i Skövde. I stor utsträckning den uppnått sitt syfte. Efter affischeringen valde media att uppmärksamma händelsen. Huvudnyheten löd dock inte att en 16-årig flicka blivit utsatt för ett våldtäktsförsök, att Rydskolan valde att tysta ner händelsen, och att flickan nu tvingas gå i samma skola som sina förövare. Fokus har istället lagts på kampanjen, vilken beskrivs som lögnaktig och oetisk. Delvis anklagas Nationell Ungdom för att förtala förövarna, delvis utpekar affischerna förövarna som gärningsmän när de ännu inte dömts i det så kallade rättsväsendet. Emellertid behövde media erkänna att det i alla fall kommit in en polisanmälan från den 16-årig flickan på Rydskolan.

Förnekar våldtäktsförsök
Skaraborgs allehanda, SLA och TV4:s nättidning hävdar den 1 oktober att det aldrig var frågan om ett våldtäktsförsök. Det handlade på sin höjd om ”sexuellt ofredande”. Båda uppger att polisen utreder en anmälan som rubriceras som sexuellt ofredande. Även fast det handlar om ett våldtäktsförsök, ska kampanjen ljuga eftersom polisens utredning av övergreppet rubriceras annorlunda. Dessutom försöker media rentvå förövarna. Enligt medias egna uppgifter har förövarna inte hörts av polis. De är inte dömda för dådet och kan ju i själva verket vara oskyldiga. Nationell Ungdoms upplysningskampanj blir istället kallad för ”förtalskampanj”. Appropå lögn kan tilläggas att SLA felciterade texten som stod på Nationell Ungdoms affisch: ”Skolledningen har tystat ned händelsen varför vi varnar allmänheten på personen på bilden” Det rätta meningen är: Eftersom Rydskolans ledning valt att tysta ned händelsen finner vi det nödvändigt att varna allmänheten för personen på bild samt hans medhjälpare.

Polis anmäler Nationell Ungdom
Sedan Skövdepolisen uppmärksammade affischeringen på söndagen, har man själva gjort en anmälan.
Det gäller misstankar om förtal. En förundersökning har inletts och ärendet lottades på en åklagare under måndagen, har Egon Gustavsson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen bekräftat för SLA. I skrivande stund har ännu ingen inom Nationell Ungdom eller Svenska motståndsrörelsen blivit varse om denna anmälan. Om anmälan gäller olaga förtal, vet vi redan nu att ingen gjort sig juridiskt skyldig. Om anmälan mot förmodan leder till rättegång bör vi dock reservera oss med anledning av den politiska tyngden ett sådant mål skulle få. Domstolen kommer knappast vara opartisk.

Vi står fast vid våra uppgifter
Följande kursiverade stycke är exakt samma text som stod på affischerna:
Fredagen den 20 september utsattes en ung flicka för ett våldtäktsförsök på en av toaletterna i Rydskolan, Skövde.
Eftersom Rydskolans ledning valt att tysta ned händelsen finner vi det nödvändigt att varna allmänheten för personen på bild samt hans medhjälpare. Trots övergreppet tillåts förövarna gå kvar tillsammans med flickan på skolan. I dagens samhälle har det blivit viktigare att skydda förövarna än att skydda deras offer.

Nationell Ungdoms upplysningskampanj beskriver sanningen om om vad som hände med den 16-åriga flickan och hur skolan agerade. Vi är välunderrättade om vad som har hänt. Skulle vi inte vara det skulle vi inte kunna bedriva någon upplysningskampanj.


Skaraborgs Allehanda gör Nationell Ungdoms upplysningskampanj till förstasidesstoff. Nog för att det finns all anledning att uppmärksamma händelsen i Rydskolan. Men utan Nationell Ungdom skulle våldtäktsförsöket fortfarande vara okänt. Medias uppmärksamhet har dessvärre inte varit riktad på händelsen i Rydskolan. Medias agerande syftade till att angripa Nationell Ungdom och försvara förövarna.
(Foto: Patriot.nu)

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments