Amon Göth – propaganda kontra verklighet

Dagens Datum 13 september: Denna dag avrättade segermakterna Amon Göth vilken varit kommendant för koncentrationslägret i Plaszów. Han kom 1993 att porträtteras i filmen Schindler’s List och bli symbol för Tredje Rikets ondska. Regissören Steven Spielberg utelämnade vissa bakgrundsfakta…

Amon Göth, tysk kommendant för koncentrationslägret i Plaszów, avrättades med hängning den 13 september 1946 i en av segermakterna upprättad domstol i Kraków. Lägerkommendanten anklagades och dömdes för att egenhändigt ha genomfört summariska avrättningar på judar.

Amon Göth avrättas med hängning den 13 september 1946

Amon Göth avrättas med hängning den 13 september 1946

Amon Göth blev senare känd genom det monstruösa porträttet som han fick i propagandafilmen Schindler’s List från 1993. Regissören Steven Spielberg baserar sin film på romanen ”Schindler’s Ark” av Thomas Keneally. Trots att filmen åberopar historiskt värde är flera händelser i filmen påhittade och medvetet förledande och den förbigår även viktiga fakta som att Amon Göth fängslades av den egna nationalsocialistiska staten – och ändå lyfts fram som en typisk representant för Tredje Riket och en gestaltning av ”förintelsen”. I en scen går det att se hur Amon Göth skjuter lägerfångar från sin balkong. Observanta kritiker har påpekat orimligheten i detta eftersom det aktuella husets faktiska placering gjorde att lägerfångarna var utom räckhåll.

Principiell skiss som illustrerar positionen av Amon Göths balkong. Till vänster som det ser ut i Schindler's List, till höger är det närmare verkligheten.

Principiell skiss som illustrerar positionen av Amon Göths balkong. Till vänster som det ser ut i Schindler’s List, till höger är det närmare verkligheten.

Amon Göth och andra funktionärer inom den tyska administrationen hade i själva verket inga rättigheter att begå godtyckliga övergrepp på fångar i koncentrationslägren. Henrich Himmler hade tvärt om gett order om att humana förhållanden i lägren skulle upprätthållas. Personal som var brutala mot lägerinterner kom att åtalas, fängslas och även avrättas. Däribland avrättades SS-översten Karl-Otto Koch.

De mord som Göth verkligen hade gjort sig skyldig till hade gått till på helt andra sätt. Han hade genom förfalskade rapporter och vittnesmål anklagat fångar, som satt inne med besvärande uppgifter om honom själv, för brott. Dessa fångar hade sedan vid lagenliga förhandlingar dömts och avrättats på felaktiga grunder.

SS-domaren Konrad Morgen som agerat mot Karl-Otto Koch undersökte också missförhållanden i koncentrationslägret i Plaszów vilket ledde till att Amon Göth fängslades. Göth misstänktes för bland annat korruption och brutalitet mot fångar. I samma utredning arresterades även Oskar Schindler misstänkt för korruption. I Spielbergs film är Morgens hela utredning av Göths brott reducerat till EN scen. Scenen visar en flyktig kommentar om att Göth får sin bokföring undersökt. I själva verket utförde Morgen en grundlig undersökning som alltså ledde till fängelse för Göth, vilket inte visas i filmen. Göth skulle förmodligen ha avrättats, men kriget fördröjde processen och han placerades under tiden på mentalsjukhus där de allierade senare hämtade honom.

Verklighet vs fiktion på film. Till vänster står den historiska Amon Göth, till höger versionen ”Schindler's List” med lägerfångar som levande måltavlor.

Verklighet VS fiktion på film. Till vänster står den historiska Amon Göth, till höger versionen ”Schindler’s List” med lägerfångar som levande måltavlor.

Skillnaden mellan verkligheten och Spielbergs propagandaverk är betydande. Att Amon Göth var en kriminell person råder det ingen tvekan om. Skulle Göth ha agerat så som i filmen, hade han dömts och avrättats långt innan krigsslutet. Sådana handlingar hade inte förbisetts av den mycket noggranne SS-domaren Konrad Morgen, utsedd av Himmler själv.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-09-13.

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

Please Login to comment
  Subscribe  
Meddela om