Agitera!

Än så länge är vår kamp i första hand centrerad kring informations- och propagandaspridande. Trots att systemet söker förändra lagar eller stifta nya i syfte att försvåra för oss kan vi nå ut till folket – vilket denna tidning, bland annat, är ett tydligt bevis på. Att slå in en kil i den dominans som den regimtrogna median har gentemot folket är däremot högprioriterat. För även om folket i mångt och mycket håller med oss så måste de dels känna att de inte är ensamma, men även få ta del av korrekt information om samhällsituationen, vilket vi ger dem.
Idag handlar det, i första hand, om att vinna svenskarnas själ och hjärtan genom att visa för dem hur verkligheten gestaltar sig. På så sätt förstår de att läget är allvarligt. Att sedan kombinera detta med information om det magnifika arv som svensken har lägger grunden för kampvilja och mod hos gemene man.
Organisationen är verksam på otaliga områden för att informera folket, genom tidningen, affischer, flygblad, på Internet och så vidare. Alla dessa områden är bra och nödvändiga – men det finns en sak som inte kan överträffas av något; agitation.
Med agitation åsyftas ”att försöka påverka stämningen” enligt SAOL – och detta är just vad vi vill, och måste uppnå. Innefattat i begreppet agitation är även att det sker genom det talade, inte det skrivna, ordet.
Det finns inget effektivare sätt att nå fram till våra fränder än genom att prata med dem om den sak vi kämpar för och om orsakerna till den kamp vi bedriver. Jag förutsätter att en patriot är stolt över sin livsåskådning, att han eller hon tror på sin övertygelse och vill att den skall bli rådande – i så fall finns det ingen anledning att gömma sig. Ta varje tillfälle i akt och för fram dina åsikter, dina idéer och invändningar mot systemet.
Självfallet skall inte detta göras med en sådan nit att man uppfattas negativt av sin omgivning, det gäller att vara lyhörd för den rådande stämningen i varje situation, ty ibland är tiga guld även om det är sällan. Uppenbarligen måste ens ståndpunkter vara väl underbyggda och de påståenden man kommer med måste vara sanna och bevisbara. Det ställer krav på agitatorn eftersom utmaningar kan komma. Att vara påläst och själv övertygad om det man säger räcker oftast. Om man sedan snabbt kan ta fram, eller hänvisa till, konkreta bevis på det man hävdar är det en fördel.
Människor som tvingas till att försvara sina åsikter, oavsett vilka dessa är, brukar oftast efterhand komma till klarhet med bristerna i sitt resonemang då de får ta del av patriotens sanna värderingar. Till större delen bygger människors uppfattning om oss på den nidbild som media presenterar för dem. När de då står öga mot öga med en verklig patriot, som inte på något sätt motsvarar den bild media inpräntat blir de mållösa och snabbt vänligt inställda. Gång efter gång har detta bevisats.
Men som sagt, på agitatorn ställs höga krav. Alla tillhörande Organisationen är ambassadörer för den, och i förlängningen för den kamp vi för. Därför måste vårt uppträdande, vårt yttre, ja, hela vårt väsen genomsyras av ärbarhet, redlighet och mod. Genom de personer vi är måste vi imponera på vår omgivning och hos dem väcka känslan att vilja vara som oss.
En god ledare leder genom föredöme. Samma sak gäller för oss. På samma sätt som en fyr med sitt ljus för skeppet genom farliga vatten till säker hamn skall vi vara ljus för våra fränder och leda dem till överlevnad och seger.
Så ta vara på varje möjlighet att agitera. Gör din röst hörd, det du har att säga är av största vikt och det budskap vi har måste höras.

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

Lämna en kommentar

Please Login to comment
  Subscribe  
Meddela om