Adolf Hitler tilldelas järnkorset av första klass

Dagens datum 4 augusti: Denna dag 1918 fick Adolf Hitler utmärkelsen Järnkorset av första klassen.

Hitler-löp

Första världskriget: Efter vapenstilleståndet med Ryssland i december 1917 fick Tyskland välbehövliga förstärkningar till Västfronten. Under våren 1918 inledde den tyska kejserliga armén en stor offensiv för att få ett slut på kriget. Inledningsvis gick offensiven mycket bra och de tyska arméerna bröt igenom de allierades linjer. Tack vare stora amerikanska förstärkningarna kunde den tyska offensiven stoppas.

michael

Som korpral i i det 16:e Bayerska infanteriregementet deltog Adolf Hitler i våroffensiven som regementsordonnans. Under striderna på våren och sommaren 1918 visade Hitler gång på gång prov på stort mod då han under tung beskjutning levererade meddelanden till de främsta linjerna. Vid ett tillfälle tog Hitler tillsammans med en stridskamrat ett antal fransmän till fånga. I sin bok Hitler och hans verk, skriver Georg Brandell följande om händelsen:

”Listregementet befann sig framför en by och regementets chef förmodade att tyska soldater fortfarande befann sig i byn. Om detta var fallet borde de varnas, ty man kunde vänta att franska trupper snart skulle komma till byn, och då skulle de tyska soldaterna, om de fortfarande var kvar, falla i fransmännens händer. Tillsammans med en kamrat trängde Hitler försiktigt in i byn och därunder fick de båda kunskaparna från en källare höra ljud som de uppfattade som franska ord. Det föll nu inte Hitler in att dra sig tillbaka och anmäla för regementschefen att byn var fri från tyskar och besatt av fransmän. Istället rusade han med pistolen i hand ner i källaren och tvingade de överraskade fransmännen att ge sig till fångna. Först efteråt fick dessa veta att de, som utgjorde en tropp på tolv soldater under befäl av en officer, hade låtit ta sig till fånga av blott två tyska soldater.”

somme

För denna händelse och för att ha uppvisat stort mod under sommarens strider, rekommenderade Överstelöjtnanten Michael Freiherr von Godin Hitler till utmärkelsen Järnkorset första klass.
I rekommendationen till utmärkelsen skrev von Godin:

”Som ordonnans har hans lugn och bravur varit exemplariskt och han har undantagslöst visat sig redo att anmäla sig frivillig för uppdrag i de allra svåraste situationer och under stor fara för sig själv. Närhelst kommunikationerna har brutit samman under ett kritiskt ögonblick i en strid, var det tack vare Hitlers outtröttliga och hängivna ansträngningar som viktiga meddelanden fortsatte att komma igenom trots varje svårighet.”

Järnkorset första klass delades ut i ett ungefärligt förhållande av 15 st medaljer per 1000 soldater och officerare i den tyska armén, och nästan uteslutande till officerare. Det var mycket sällsynt att vanliga soldater erhöll medaljen. Så att Adolf Hitler hade visat mycket stort mod under striderna ter sig självklart.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-08-04.

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

Var den första att kommentera

  Subscribe  
Meddela om