En organisations propaganda måste bedömas utefter dess förmåga att vinna nya anhängare. De senaste två månaderna har Motståndsrörelsens kapacitet att bedriva propaganda testats – och det rejält – i ”Slaget om Bollnäs”. 0