”Hen” – ett gammalt begrepp

Henets öde var redan bestämt långt innan Jesper Lundqvist på allvar tog upp debatten i media genom att skriva den första hen-barnboken. Rebecca Olofsson berättar hur begreppet ”hen” kom till. 0


Exorcistnegress slog sin präst

64-åriga Ina Garrett arresterades för misshandel under ett kyrkomöte. 0


Flygblad Landskrona

Under torsdagen den 5/7 delades det ut ca 500 flygblad i den lilla bygden Asmundtorp i Landskrona kommun. Allt gick lugnt till och fler aktiviteter är planerade runt om i Landskrona kommun under sommaren. 0