Noua Dreapta marscherar mot homolobbyn

[RUMÄNIEN] I lördags samlades över 200 anhängare till den nationella grupperingen Noua Dreapta i Bukarest för att delta i en marsch för normalitet, i protest mot ”samkönade äktenskap” och homosexuellas ”rätt” att adoptera barn, samt för att värna traditionella familjevärderingar. 3


NAACP: Lotterier är rasistiska

NAACP, en intresseorganisation för negrer i USA, är återigen på krigsstigen. I organisationens kikarsikte befinner sig denna gång ett ondskefullt lotteri som negrerna i USA blir beroende av. 12


Flygblad Osby

I Osby är den nationalsocialistiska propagandan ständigt närvarande. Nu senast delades ett hundratal flygblad ut i de centrala delarna.  2


Svenska kvinnor infertila

Allt fler svenska kvinnor är infertila och behöver hjälp att bli gravida. Hög ålder, övervikt och den stora spridningen av könssjukdomen klamydia är några av orsakerna till att många svenska kvinnor har svårt att få barn på naturlig väg. 14


Poohl: Det mångkulturella samhället är inget paradis

Daniel Poohl erkänner i en intervju att det mångkulturella samhället inte år ett paradis. Johan Lindblad skriver i ämnet. 15


Hennix överklagar politisk dom

Nils-Eric Hennix dömdes för ett blogginlägg där han beskrev skillnader mellan vita och svarta. Nu överklagar Hennix domen. 4